tirsdag 21. september 2010

Blenderåpning

Blenderåpning har til oppgave, sammen med lukkeren, å regulere den mengden lys som skal slippe inn til filmen. Blenderåpningen er også bestemmende for dybdeskarpheten. Å blende betyr mindre blenderåpning og større blendertall. Dess mindre blenderåpning, dess større dybdeskarphet - (brukes for å angi hvor skapt bildet skal være i bakgrunnen eller forgrunnen. Dette reguleres med blenderåpningen. Liten blenderåpning gir stor dybdeskarphet, mens stor blenderåpning gir mindre)

  • Ekstremt stor blendeåpning (svakt lys)  tilsvarer blendertallene 1.0 og 1.4, og dette gir liten dybde i bildet.
  • Litt mindre blenderåpning (svakt lys) tilsvarer blendertallene 2 og 2,8 og 4
  • Normal blenderåpning (vanlig lys) tilsvarer blendertallet 5.6
  • Liten blender åpning (sterkt lys) tilsvarer blendertallene 8 og 11 og 16 og 22, og dette gir stor dybde i bildet.

Her har jeg tatt to bilder. Et med liten- og et med stor blenderåpning.

Blenderåpning: f/20

Lukkertid: 5 sekBlenderåpning: f/3,5
lukkertid: 1/8 sek

mandag 13. september 2010

Grafisk design

I denne oppgaven skulle vi lage takke- og gratulasjonskort som skal bli brukt til de ansatte på vågen vgs. Størrelsen på kortene skulle være 15 cm x 15 cm, eller 21 cm x 10,5 cm, og vi skulle komme med to eksemplarer. Vi kunne bruke nærbilder som vi hadde tatt av Vågen vgs, eller valgfrie bilder.Det første kortet mitt er av vågen vgs. Og er et bilde jeg allerede har lagt ut på bloggen tidligere. 

Det andre kortet mitt er et valgfritt bilde, og dette bilde har jeg også allerede lagt ut.
Begge kortene er laget i InDesign.

Frøya 

Lukkertid

I dag har vi jobbet med lukkertid på skolen. Oppgaven gikk ut på å ta et bilde med liten lukkertid og et med stor. På bloggen skulle vi ellers vise forståelse ovenfor disse begrepene. 


Skal man ta skarpe bilder av ting i bevegelse, må man stille lukkertiden på alt fra 1/60 sek. og ned til 1/8000 sek. Skal man ta bilder hvor man ser bevegelsen, må man ha lukkertiden stilt på alt fra 1/30 sek. og helt opp til 30 sek. Men hvis man vil bruke så lang lukkertid så bør man bruke stativ, for ellers er det helt umulig å få bildet klart. Å bruke lukkertid helt opp til 30 sek, kan blant annet brukes hvis man vil ta bildet av stjernene på nattehimmelen.


Kort lukkertidLukkertid: 1/10 sek
Blenderåpning: f/32
Lang lukkertid
Lukkertid: 1/640 sek
Blenderåpning: f/5,6
Jeg har redigert begge bildene i Photoshop, ved å gjøre fargene sterkere og varmere. Og jeg har også gjort kontrasten sterkere.

Frøya